Künye

HÜRFİKİR HABER ADINA

 
İMTİYAZ SAHİBİ

TEKİN YALÇINKAYA

HABER MÜDÜRÜ

ALPARSLAN KAYADURMUŞ

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ÖMER  YILDIZHAN

                                                                  

Spor Müdürü

 ÖMER FARUK GÜLER

Yazarlarımız

EMRAH ERARSLAN

GÜVEN GÖK

Bilimsel araştırmalarını ve makalelerini hazırlanmasında ve yayınlanmasındaki etik ilkeler yazarlar tarafından bilinmeli, araştırma, bilimsel ve ara makaleler etik ilkeler gözetilerek hazırlanmalıdır. Bilimsel etik ilkelere uyulmadan hazırlanan makaleler, değerlendirilmeye alınmadan reddedilmektedir. Örneğin haber sitesi, gazete veya dergiye gönderilen bir bilimsel makalede “intihal , argo” vb. bir etik ihlal söz konusu ise ve bu durum editör tarafından fark edilirse, makale reddedilir ve tekrar değerlendirmeye alınmaz. İntihal vb. bir durumun,Makalede kötü amaç ve veya içerik bulunmasına rağmen editörler tarafından fark edilmemesi ve makalenin www.hurfikirhaber.com internet haber sayfasında veya herhangibi dergi, gazete vb. yerlerde yayınlanması durumu söz konusu olduğunda; ileride ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir.